Tin tức

Hồ sơ xin cấp phép công bố phụ gia nhập khẩu
Ngày đăng : 03/09/2019

Hồ sơ xin cấp phép công bố phụ gia nhập khẩu bao gồm:

 

1. Bản công bố Hợp quy/phù hợp quy định ATTP.

 

2. Bản thông tin chi tiết về sản phẩm

 

3. Free sale Certificate (Giấy chứng nhận lưu hành tự do) Hoặc Healthy (Giấy chứng nhận y tế) hoặc tương đương do cơ quan nhà nước xuất xứ có thẩm quyền cấp trong đó có nội dung thể hiện sản phẩm an toàn với sức khỏe người tiêu dùng và phù hợp với pháp luật về thực phẩm (bản gốc hoặc sao y công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự)

 

4 Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng có đủ chỉ tiêu theo quy định (Bản gốc hoặc bản sao chứng thực)

 

5. Kế hoạch giám sát định kỳ

 

6. Mẫu nhãn sản phẩm lưu hành tại nước xuất xứ.

 

7. Nội dung nhãn phụ sản phẩm

 

8. Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh (đối với Sản phẩm lần đầu tiên nhập về Việt Nam)

 

9. Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)

 

10. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với đối tượng phải cấp) (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)

 

11. Thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của mỗi thành phần tạo nên chức năng đã công bố.

 

Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp

Giấy đăng ký kinh doanh

Free sale ( Giấy chứng nhận lưu hành tự do) Hoặc Healthy (Giấy chứng nhận y tế) (Hợp thức hóa lãnh sự)

Mẫu, nhãn sản phẩm

Note:

4. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP ngành nghề Sản xuất hoặc đóng gói phụ gia thực phẩm, hương liệu , phẩm màu (Scan bản gốc) (Đối với sản phẩm trong nước)

5. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP ngành nghề bán buôn thực phẩm (không bắt buộc đối với nhóm thực phẩm không cần bảo quản lạnh và bảo quản đặc biệt) (Đối với sản phẩm nhập khẩu)

Danh mục sản phẩm